29 oktober 2018

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING  
Sabro Biblioteks Venner onsdag den 26/9 2018
1.   Valg af dirigent:
Ib Lave blev valgt, han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovlig indvarslet via elektronisk post.

2.   Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse:
Lone Hansen fremlagde årsberetningen.  Årsberetningen omhandlede bl.a. de forskellige
foredrag og arrangementer, der har været i årets løb.  Der blev holdt et øjebliks stilhed for
Kaj Jensen og Bodil Kock.
Hele årsberetningen findes på bibliotekets hjemmeside.

3.   Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse:
Årets overskud er på kr. 4645,00  Den samlede formue er på kr. 26743,57. Regnskabet blev
godkendt.

4.   Indkomne forslag: Ingen.

5.   Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen ønsker at fastholde 0 kontingent det næste år.

6.   Valg til bestyrelsen
På valg var Mia Butler, Mogens Liebergren og Mogens Møller Nielsen. Alle blev genvalgt.
Valg af bestyrelsessuppleanter:
Diana Christensen og Kaj Jensen.  Diane Christensen blev genvalgt. Ny suppleant blev
Bente Gregersen.

7.   Valg af revisorer:
Jan Jensen og Iver Klausen.  Begge genvalgt 

8.   Valg af revisorsuppleant:  Bodil Smidt genvalgt.  Ny suppleant: Sonja Jensen.

10. Eventuelt:
Sluttelig takkede Lone dirigenten for at have ledet mødet i god ro og orden.
                Ordstyrer Ib Lave:                                     Referant Lis Lave:

04 april 2018


Sabro Biblioteks Venner

Indbyder til strikkeaften med Vithard Villumsen.
Vithard er bl.a. kendt som dommer i den store strikkedyst
Det er tirsdag den 17. april kl. 18.30 på Sabro Bibliotek, Sabro Skolevej 4.

           
Aftenens emne er ”Tag patent på dit strik,
Pris 100,- incl. Kaffe/te.
tilmelding til Lone Hansen, senest 12. april lone.hansen@feldheden.dk, evt. tlf. 86 94 83 61


     

23 oktober 2017

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2017

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING  
Sabro Biblioteks Venner
Tirsdag, den 19. september 2017
1.   Valg af dirigent:
Ib Lave blev valgt, han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet via elektronisk post.

2.   Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse:
Lone Hansen fremlagde årsberetningen.  Årsberetningen omhandlede bl.a. de forskellige foredrag og arrangementer, der har været i årets løb.
Hele årsberetningen findes på bibliotekets hjemmeside.

3.   Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse:
Årets overskud er på kr. 4.232  Den samlede formue er på kr. 22.098,57 Regnskabet blev godkendt.

4.   Indkomne forslag: Ingen.

5.   Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen ønsker at fastholde 0 kontingent det næste år.

6.   Valg til bestyrelsen:
På valg var Anne Daugaard som ikke ønskede genvalg, Peter Fredsbo, Lone Hansen og Lis Lave blev genvalgt. Nyt medlem: Mads Møller Nielsen.

7.   Valg af bestyrelsessuppleanter:
Diana Christensen og Kaj Jensen. Begge blev genvalgt

8.   Valg af revisorer:
Jan Jensen og Iver Klausen.  Begge genvalgt 
9.   Valg af revisorsuppleant:  Bodil Smidt genvalgt. 

10. Eventuelt:
   Sluttelig takkede Lone dirigenten for at have ledet mødet i god ro og orden.
                                   

Efter genralforsamlingen, var der besøg af Susanne Gilling, leder af lokalbibliotekerne og Bente Kjærsgaard, teamleder for område vest, som gav os et godt indblik i det nye bibliotekssystem. Der var også mulighed for at komme med ros og ris.


Ordstyrer Ib Lave:                                         Referant Lis Lave:

Beretning 2017


Beretning Sabro Biblioteks Venner 2016-2017 (01.08.2016 – 31.07.2017)

Årets gang

Bogsalg i uge 42 og uge 7. Dejligt at vi dels får lov til at sælge det kasserede materiale, så det ikke bare destrueres, dels at vi får lov til at beholde pengene. Det er vi meget taknemlige for.
Efterårets og vinterens strikkecafeer, her deltager ca.10-12 hver gang. Der er god gang i alt ”tøjet” - strikketøj, hækletøj og snakketøj. Aftnerne er til gensisdig hjælp og fornøjelse. Afslutningen i år var med Helga Joni, der lærte os at strikke sjaler.
Skumringstime i forbindelse med Foreningen Nordens  Biblioteksuge. Denne gang læste vores bibliotekar Kirsten Dyrberg Grønne op af Vandets vogter og fortalte om bogens indhold. Samme aften havde vi besøg af Sabros nye forfatter Marianne Thybo Søgaard, der præsenterede sin debutroman En som Rebekka. Mogens Møller Nielsen fra bestyrelsen interwievede Marianne om bogen.
I december sagde vi farvel til vores bibliotekar, Kirsten, der valgte at gå på efterløn i det nye år. Samtidig flyttede Than, der især passede biblioteket om onsdagen, tilbage til Tilst Bibliotek.
Vores nye bibliotekarer blev Bjørn Sand, mandage og Jens Yde, onsdage. Dette blev byttet om fra første marts. Igen har vi været heldige. Vi har fået et par gode folk, der værdsætter det at være på et mindre bibliotek, hvor næsten alle kender hinanden, hvilket betyder, at der ind imellem er tid til snak om alt mellem himmel og jord med os brugere.
Nu kunne man jo godt tænke, om det alligevel er så godt, som jeg får det til at lyde at være på Sabro Bibliotek. Og det tror jeg faktisk det er. Grunden til, at der er lidt udskiftning ligger nok så meget i ”hårfarven”. Da Sabro Bibliotek som tidligere nævnt er et mindre bibliotek, er det en mere overkommelig arbejdsbyrde, når man er ved at være slidt efter mange års løft og flytten rundt på bøger. Alle har givet udtryk for, at være glade for at være her og i vores øjne har vi og har haft et fantastisk godt samarbejde med alle og mødt stor hjælpsomhed.
Det behøver jo ikke at være en selvfølge. Nogle kunne jo også mene, at SBV tager deres arbejde i og med, at vi passer biblioteket torsdage og lørdage. Det er noget vi gør af nød, og har altid pointeret, at vi ikke synes det er den optimale løsning. - Men altså det, der kan lade sig gøre, da biblioteket ellers kun ville have 2 åbningsdage. Vi har da heller aldrig mødt sure miner i den anledning. Nærmest tvært imod.
I marts havde vi besøg af museumsinspektør ved Moesgård Museum Jeanette Varberg, der fortale om Bronzealderens verden. En aften vi arrangerede sammen med Eshøjhusets Venner. Vi startede aftenen ved Borum Eshøj og Eshøjhuset med en kort fortælling om stedet, fundene og udgravningen i 1875. Selve foredraget foregik i Borum Forsamlingshus, da det var for koldt at være i Eshøjhuset på den tid af året. Næsten 40 deltog og fik et rigtig godt indblik i bronzealderen samt hvad ny teknologi betyder for vores forståelse af denne tidsperiode.
I juni havde vi sammen med Eshøjhusets Venner bedt om at få en stand til Sommermøde i Borum, skolebestyrelsens arrangement. Alle områdets foreninger og erhvervsdrivende var inviteret, så det endte med, at arrangementet blev flyttet i den grønne sal her på skolen. Vi havde lavet en lille udstilling med materiale fra Eshøjspillene i 1993 og 1997 sammen med litteratur om bronzealderen. Aftenen blev desuden krydret med lurspil af Nikolai Bøgelund og Rolf Sandmark.
Vi havde også en plan om et foredrag sammen med Sabro Kunstforening, det lykkedes ikke denne gang. Vi har tidligere samarbejdet om foredrag og vil gøre det igen, når der byder sig en anledning. I det hele taget vil vi gerne arbejde sammen med andre foreninger om at arrangere foredrag o.lign. Da vi så dels er flere til at betale og flere om det praktiske.
I biblioteket har vi, som I nok har bemærket fået en sofa. Og vi har fået den. Vi havde haft et ønske om at få et lidt mere afslappet sted at sidde, eks. når man sidder og læser sammen med sine børn. Biblioteket fik lov at købe en sofa, men det endte med, at vi arvede Jens' sofa, da han var i gang med at skifte sin ud. Det er vi meget glade og taknemlige for. Og det ser ud til, at det fungerer efter ønske.
Vi har haft en del bøvl med vores skilt, der er gået i stykker og er noget svær at reparere. Som I har bemærket står det ikke udenfor, når der er åbent. I stedet for får vi et beachflag og en elektronisk skærm. Flaget skal stå udenfor, mens skærmen skal stå i vinduet på et af skabene i mellemgangen til den grønne sal. Her vil åbningstider, tlf.nr. og arrangementer fremgå.
Det kommende år, som vi er i fuld gang med byder på mødet her efter generalforsamlingen med områdeleder Susanne Gilling og teamleder for område vest Bente Kjærsgaard.
5.  oktober får vi besøg af 3 bibliotekarer til en bogsnak og inspiration til efteråret og vinterens læsning. Der er korte introduktioner til bøgerne, vi tænker også, der bliver lejlighed til selv at udveksle gode læseoplevelser.
Efterårets strikkecafeer begynder torsdag den 28. september og bogsalg vil som tidligere nævnt være i uge 42. Skumringstimen er mandag den 13. november med oplæsning fra bogen Is af Ulla-Lena Lundberg, årets tema er: Øer i Norden. Her arbejder vi på at få et andet indslag samme aften. Det har vist sig som en god ting at kombinere oplæsningsaftenen med noget andet, der så vidt mulig relaterer sig til emnet.
Vi har i lørdags den 16. og på lørdag den 23. givet mulighed for, at finde inspiration til selv at bygge drager, da der er drageflyvning med Århus Drageklub ved Borum Eshøj søndag den 1. oktober. Vi har talt om mulighederne for en brætspilsdag i lørdagsåbningstiden, ligeså at klippe gækkebreve og lave påskeæg, når det bliver aktuelt. Et alternativ til strikkecafe, som primært skal være for mænd har vi også overvejet, her modtages gode ideer med tak.
Vi har også i år fået en tildeling på 5.000,- fra Borumfonden. Det er vi meget glade og taknemlige for. Samtidig er det uigenkaldeligt sidste gang, vi får dette tilskud, da fonden har udstået sin 20-årige levetid og foretog de sidste uddelinger på fondens årsmøde. Vi har været meget heldige og fået 5.000,- i en del år. Som tidligere nævnt noget vi er yderst taknemlige for. Det har været med til, at vi har kunnen engagere foredragsholdere, der ellers ville have været udenfor vores rækkevidde.
Til slut tak til alle vores frivillige, der hver torsdag og lørdag trofast sørger for, at biblioteket er åben. Ligeledes tak til resten af bestyrelsen for godt og spændende samarbejde med megen god snak. Også tak til Kirsten, Than, Jens og Bjørn for godt samarbejde  og tak til Jens, der ligesom Kirsten og tidligere bibliotekarer deltager i vores møder så vidt det kan lade sig gøre. Tak også for godt samarbejde til skolebibliotekarerne Lene Madsen og Pernille Hegelund. Det er så dejligt, med den måde biblioteket, som jo både er et skolebibliotek og et voksenbibliotek fungerer på med det samarbejde alle imellem.
Som I kan høre har det på mange måder været et godt år, men det bød også på 2 triste oplevelser. I efteråret døde Jette Rasmussen, efter kort tids alvorlig sygdom. Jette tog sin tørn som frivillig i mange år, var også med i bestyrelsen, men trådte ud sidste års generalforsamling pga. sygdommen. Først på sommeren døde Børge Skovsende efter længere tids sygdom, Børge havde ligeledes  været meget aktiv som bibliotekspasser.
 Jeg vil bede om, at vi rejser os og tænker på begge for deres gode arbejde i SBV.
Med dette overdrager jeg beretningen til debat. Tak.

27 august 2015

Generalforsamling i Sabro Biblioteks Venner 2015

Generalforsamling:                     

Mandag den 14. september kl.19.00 på biblioteket –
Sabro Korsvej Skolen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.  Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Formanden er: Lone Hansen, tlf.: 86 948361,   lone.hansen@feldheden.dk.


Arrangementet: Børns læselyst – sådan hjælper du dit barn – er på mandag den 31. august kl. 19 på Sabro bibliotek. Inge Hegelund vil fortælle om børns læseudvikling. Foredraget henvender sig til forældre med børn i førskolealderen 5-8 år. Gratis billetter skal bestilles på nettet www.aakb.dk/bibliotek/sabro

Strikkecafeerne starter op igen efter sommerferien 24. september efter princippet ”den sidste torsdag i måneden” kl. 19-21 på biblioteket. Der vil være kaffe/te og lidt sødt til ganen. Pris kr. 20,-  pr.  gang.

Skumringstimen: Mandag den 9. november

Litteratursalon: Agnete afholder litteratursalon på biblioteket den 5. oktober kl 19.

Sidst men ikke mindst: Ved generalforsamlingen sidste år blev det besluttet ikke at opkræve kontingent, så hvis i synes, foreningen støtter et godt formål, håber vi på jeres opbakning med et frivilligt bidrag på reg. nr. 1931 kontonr. 8972-334-538.På vegne af Sabro Biblioteks Venner

Jytte Rasmussen


17 januar 2015

Nyhedsbrev januar 2015


Nyt fra Sabro Biblioteks Venner.

Sabro biblioteks venner ønsker et godt nytår med et infobrev om kommende arrangementer.

Sæsonens bøger:   Få inspiration til læsningen i det nye år.

To bibliotekarer fra Horsens vil fortælle om spændende og godt læsestof på Sabro Bibliotek mandag den 2. februar kl. 19. Prisen er 25 kr. incl. Kaffe/te og småkager.

 

Gør et kup:  Igen i år vil der være bogudsalg i uge 7 og de følgende 2-3-uger.

Strikkecafeer:  Forårets datoer er: torsdage 29. januar, 26. februar og 26. marts. Tidspunkt kl. 19-21 ligeledes på biblioteket. Pris 20,- kr. pr. gang. Husk selv kaffe – der vil være sødt til kaffen.

Afsluttende strikkeaften med Charlotte Tøndering:

Onsdag d. 8. april kl. 19-21.30 på biblioteket. Entre kr. 50,-. Alle er Velkomne.

 

Udstillingsmontre:

Ib Lave udstiller p.t. og indtil uge 7.

 

Biblioteksarrangement:

Vores bibliotekar Agnete har et arrangement om højtlæsning d.11/2 fra kl 10-12 for børn, aldersgruppe 1½ -6 år, samt forældre og bedsteforældre. Tilmelding ikke nødvendig. Stedet er på biblioteket.

 

Kontingent:

Ved generalforsamlingen blev det besluttet ikke at opkræve kontingent i år, men i stedet tage en lille entre ved arrangementer, der før var gratis og håbe på jeres støtte og opbakning med et frivilligt bidrag på reg. nr. 1931 kontonr. 8972-334-538.

 

Bibliotekets hjemmeside og Vennernes blog:

Er at finde på www.aakb.dk/sabro.

 

På vegne af Sabro Biblioteks Venner

Jytte Rasmussen

17 oktober 2014

Referat fra generalforsamlingen 30.09.2014


Referat fra generalforsamlingen i Sabro biblioteks Venner 30.09.14

 

1.     Valg af dirigent: valgt blev Vagn Bødker, som takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved elektronisk post og brev.

 

2.     Årsberetning ved Lone som blev enstemmigt godkendt. Der var kommentarer til årsberetningen, bl.a. at man foreslår skoleledelsen, at man kunne bruge gennemgangen fra biblioteket og over gården til personalerummet, nu da døren er muret til ind til køkkenet. Pladsen foreslås afskærmet fra skolegården med plads til udendørs møbler til gavn for både skolens personale og biblioteket.

Man vil også opfordre skoleledelsen til at bruge fælleskalenderen, således, at der ikke sker sammenfald af arrangementer.

 

3.      Fremlæggelse af regnskab ved Peter, som gennemgik regnskabet punkt for punkt. Årets overskud kr. 861,14. Indestående i bank og kasse i alt kr. 19,443,28.

 

4.     Indkomne forslag: Ingen.

 

 

5.     Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget: Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen, at kontingent for næste regnskabsår som forsøg bliver på 0 kr. Alle registrerede medlemmer vil modtage nyhedsbrev pr. mail eller kan afhente dette på biblioteket, som opretter en specielt hylde til SBV. Man opfordrer til at man evt. indbetaler et frivilligt beløb. Man vil også fremover forsøge, at hverve nye medlemmer.

 

6.     Valg til bestyrelsen: På valg var Jytte Kajhøj, Mogen Liebergreen, Peter Fredsbo Andersen og Marianne Pagh. Jytte Kajhøj ønskede ikke genvalg, de øvrige blev genvalgt. Ny i bestyrelsen blev Mia Butler.

 

7.     Valg af bestyrelsessuppleanter; De nuværende suppleanter Kaj Jensen og Mogens Nielsen blev genvalgt. Kaj som 1. valg.

 

8.     Valg af revisorer og revisorsuppleant. Jan Jensen og Ivar Clausen blev genvalgt og Bodil Smidt blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

9.     Eventuelt: Lone Takkede Jytte og Agnete for godt samarbejde. Lone takkede også dirigenten.  Ros og tak fra Agnethe til bestyrelsen.

 

 

Ordstyrer Vagn Bødker                                                  Referant Lis Lave